• 06 Top

Nasze drogowskazy

Odpowiedzialność

Przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

Unsere Wegweiser

Verantwortung

Übernahme der Pflicht, für jemanden bzw. für etwas zu sorgen.

CZERWIEC / JUNI 2016

5-11.06.2016

„Seminarium w Miejscu Pamięci” - podróż studyjna dla wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w ramach międzynarodowego programu wolontariatu w Niemczech - MDSM Oświęcim, Kraków
„Gedenkstättenseminar” für Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im internationalen Deutschlandprogramm - IJBS Oświecim/Auschwitz, Krakau

Edukacja
Bildung

15-19.06.2016

„Seminarium w Miejscu Pamięci” - podróż studyjna dla grup regionalnych Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - MDSM Oświęcim
„Gedenkstättenseminar” - Studienfahrt für Regionalgruppen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

18.06.2016

Wystawa artystów z Dachau i Oświęcimia w ramach Life Festival Oświęcim - MDSM Oświęcim
Ausstellung von Künstlern aus Dachau und Oświęcim im Rahmen des Life Festivals Oświęcim - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

24-26.06.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Dzieci wojny” - MDSM Oświęcim
VII. Gesamtpolnische Konferenz „Auschwitz und der Holocaust vor dem Hintergrund der Völkermordverbrechen des XX. Jahrhunderts: Kriegskinder” - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

26.06-02.07.2016

„Seminaria w Miejscach Pamięci” - dla przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - seminarium przygotowujące do służby wolontariackiej dla młodzieży z Niemiec - Państwowe Muzeum na Majdanku / Lublin
„Gedenkstättenseminare” - Vorbereitungsseminare auf den Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Jugendliche aus Deutschland - Gedenkstätte Majdanek / Lublin

Edukacja
Bildung

Seminarium w Miejscu Pamięci1
Seminarium w Miejscu Pamięci2
Seminarium w Miejscu Pamięci3

Seminarium w Miejscu Pamięci

Pamiętać i angażować się

Od 15-tego do 19-tego czerwca 2016 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyły się zajęcia pt.: „Opór i obywatelskie nieposłuszeństwo“ z udziałem byłych wolontariuszy organizacji Akcji Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju. Ci byli wolontariusze, najczęściej studenci, mieszkają na terenie całych Niemiec i zorganizowani są w tzw. grupach regionalnych organizacji Akcji Znaku Pokuty.

Więcej

Gedenkstättenseminar

Erinnern und sich engagieren

Vom 15. bis zum 19. Juni 2016 fand in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte das Seminar „Widerstand und ziviler Ungehorsam“ mit ehemaligen Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste statt. Diese ehemaligen Freiwilligen, meist Studenten, leben verteilt in ganz Deutschland und sind in so genannten Regionalgruppen der Aktion Sühnezeichen organisiert.

Mehr

Kofi A. Annan

Kofi A. Annan foto

(…) MDSM odgrywa istotną rolę w podtrzymaniu pamięci o Holokauście oraz w motywowaniu jednostek do przeciwstawiania się takiemu nieludzkiemu zachowaniu teraz i w przyszłości.

Sekretarz Generalny ONZ

(…) Die IJBS hat eine bedeutende Funktion als Ort der Erinnerung an den Holocaust inne und trägt zur Motivation der Menschen bei, sich gegen solch unmenschliche Verhaltensweisen heute und in der Zukunft aktiv zur Wehr zu setzen.

Generalsekretär der Vereinten Nationen