• 06 Top

Nasze drogowskazy

Odpowiedzialność

Przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub o coś.

Unsere Wegweiser

Verantwortung

Übernahme der Pflicht, für jemanden bzw. für etwas zu sorgen.

CZERWIEC / JUNI 2016

5-11.06.2016

„Seminarium w Miejscu Pamięci” - podróż studyjna dla wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju w ramach międzynarodowego programu wolontariatu w Niemczech - MDSM Oświęcim, Kraków
„Gedenkstättenseminar” für Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im internationalen Deutschlandprogramm - IJBS Oświecim/Auschwitz, Krakau

Edukacja
Bildung

15-19.06.2016

„Seminarium w Miejscu Pamięci” - podróż studyjna dla grup regionalnych Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - MDSM Oświęcim
„Gedenkstättenseminar” - Studienfahrt für Regionalgruppen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste - IJBS Oświecim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

18.06.2016

Wystawa artystów z Dachau i Oświęcimia w ramach Life Festival Oświęcim - MDSM Oświęcim
Ausstellung von Künstlern aus Dachau und Oświęcim im Rahmen des Life Festivals Oświęcim - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Wystawy
Ausstellungen

24-26.06.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku. Dzieci wojny” - MDSM Oświęcim
VII. Gesamtpolnische Konferenz „Auschwitz und der Holocaust vor dem Hintergrund der Völkermordverbrechen des XX. Jahrhunderts: Kriegskinder” - IJBS Oświęcim/Auschwitz

Edukacja
Bildung

26.06-02.07.2016

„Seminaria w Miejscach Pamięci” - dla przyszłych wolontariuszy Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju - seminarium przygotowujące do służby wolontariackiej dla młodzieży z Niemiec - Państwowe Muzeum na Majdanku / Lublin
„Gedenkstättenseminare” - Vorbereitungsseminare auf den Freiwilligendienst der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste für Jugendliche aus Deutschland - Gedenkstätte Majdanek / Lublin

Edukacja
Bildung

30-lecie MDSM w Berlinie
Zofia Posmysz
30-lecia MDSM

Seminarium w Miejscu Pamięci

Seminarium międzynarodowe dla wolontariuszy AZP

W czasie swojego pobytu w Oświęcimiu wolontariusze mogli pogłębić wiedzę na temat narodowego socjalizmu i w szczególności historii obozu Auschwitz-Birkenau oraz samego miasta, które jako „deutsche Musterstadt im Osten” stało się obiektem agresywnej polityki germanizacyjnej.

Więcej

Gedenkstättenseminar

Seminar für die internationalen Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Während des Aufenthalts in Oświęcim konnten die Freiwilligen ihr Wissen über den Nationalsozialismus vertiefen und insbesondere etwas über die Geschichte von Auschwitz-Birkenau und die Stadt selbst lernen, die als eine „deutsche Musterstadt im Osten“ zum Objekt der aggressiven Germanisierungspolitik wurde.

Mehr

Kofi A. Annan

Kofi A. Annan foto

(…) MDSM odgrywa istotną rolę w podtrzymaniu pamięci o Holokauście oraz w motywowaniu jednostek do przeciwstawiania się takiemu nieludzkiemu zachowaniu teraz i w przyszłości.

Sekretarz Generalny ONZ

(…) Die IJBS hat eine bedeutende Funktion als Ort der Erinnerung an den Holocaust inne und trägt zur Motivation der Menschen bei, sich gegen solch unmenschliche Verhaltensweisen heute und in der Zukunft aktiv zur Wehr zu setzen.

Generalsekretär der Vereinten Nationen