• Wolność / Freiheit

30 lat MDSM

30 lat Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) w Oświęcimiu.
Czas realizacji wyjątkowego projektu polsko-niemieckiego.

Od początku pracujemy według systemu wartości opartego na zdobyczach humanizmu. Staramy się być im wierni i zaszczepiać je młodym. Program roku jubileuszowego to próba przedstawienia działań Domu w roku 2016 według drogowskazów – 12 wartości, które są dla nas najważniejsze i które towarzyszą nam w codziennej pracy.

Liczymy na Państwa obecność w tym szczególnym dla nas roku.

30 Jahre IJBS

30 Jahre Internationale Jugendbegegnungsstätte (IJBS) Oświęcim/Auschwitz.
30 Jahre Umsetzung eines deutsch-polnischen Projektes ganz besonderer Art.

Seit der Entstehung der IJBS gründet unsere Arbeit auf einem Grundwertekatalog mit humanistischen Wurzeln. Wir sind bemüht, diesen Werten treu zu bleiben und sie an Jugendliche zu vermitteln. Das Programm des Jubiläumsjahres stellt die Aktivitäten des Hauses im Jahre 2016 anhand von 12 Wegweisern dar. Es sind eben jene Werte, die uns sehr wichtig sind und uns in der tagtäglichen Arbeit begleiten.

Wir rechnen fest mit Ihrer Teilnahme an den Veranstaltungen dieses für uns so besonderen Jahres.

Misja

MDSM

Misją MDSM jest edukacja historyczna i obywatelska, obejmująca przede wszystkim młodzież, w duchu zgodnym z wartościami wynikającymi z historii i symboliki Auschwitz dla całego świata: poszanowania praw człowieka, walki z rasizmem, antysemityzmem i wrogością wobec „obcych”, szerzenia tolerancji oraz szacunku dla różnorodności. Misję tę po dziś dzień wspierają byli więźniowie KL Auschwitz.


Die Mission der IJBS ist es, vor allem Jugendliche historisch und politisch so zu bilden, wie es sich aus der Geschichte von Auschwitz und der Symbolik dieses Ortes für die Welt ergibt: Menschenrechte zu achten, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen und Toleranz und Respekt für eine Vielfalt zu fördern. Die ehemaligen Häftlinge des KL Auschwitz unterstützen dieses Vorhaben.

Die Mission der

IJBS

Światło w ciemności 1
Światło w ciemności 2
Światło w ciemności 3

„Światło w ciemności”

Międzynarodowy teatr tańca

Lato to pora słonecznej pogody, dobrego humoru, podróżowania, nowych ciekawych znajomości i wrażeń. Tego nie zabrakło na międzynarodowym projekcie „Światło w ciemności”, zorganizowanym 22.-29. lipca przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu we współpracy z Tanzendes Theater e.V. w Wolfsburgu (Niemcy), Uczniowskim Klubem Sportowym „Jocker”, działającym przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu, oraz Gimnasium-Internatem-Szkołą tańca „Prolisok” w Kropywnyckim (Ukraina).

Więcej

„ Licht in der Dunkelheit“

Internationales Tanztheater

Der Sommer ist die Zeit für sonniges Wetter, gute Laune, Reisen, um neue Bekanntschaften zu knüpfen und um neue Erfahrungen zu sammeln. All dies konnte man definitiv im internationalem Projekt „ Licht in der Dunkelheit“, welches vom 22.-29. Juli 2017 in der IJBS stattfand, finden. Das Projekt war eine Kooperation zwischen der IJBS, dem Tanzenden Theater e.V. Wolfsburg, dem Sportclub „Jocker“ des Komplexes der Sekundarschulen Nr. 1 in Oświęcim und dem Internat und Tanzschule „Prolisok“ aus Kropyvntskyi in der Ukraine

Mehr